Máy sạc Ắcquy xe nâng điện Energic Plus

Máy sạc Ắcquy xe nâng điện Energic PlusMáy sạc Ắcquy xe nâng Energic Plus xuất xứ Italy
- Input: AC 220V-380V
- Output: DC
24V-30A
 24V-50A
 48V-30A
 48V-60A
 48V-80A
 48V-100A
 48V-120A
 72V-100A
80V-100A
Vui lòng liên hệ thông tin ở cuối video này để nhân viên IB tư vấn giải pháp Sạc tối ưu cho xe nâng thân yêu của bạn